Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Opublikowano 2020-04-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka „Biesiada”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych w konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 750 zł
• III miejsce: 500 zł
• 4 wyróżnienia po 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2020 r.

Strona konkursu