Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem”

Opublikowano 2017-12-28

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie oraz Radio Katowice.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce.

Można zgłaszać utwory, które nie były wcześniej publikowane.

W jury zasiadają:
Mirosława Pajewska – poetka,
Maciej Michał Szczawiński (przewodniczący jury) – ceniony krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycznych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
Wybrane wiersze zostaną opublikowane w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Hajduczanin”.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-28