Ogólnopolski Konkurs Poetycki Pióro Pegaza 2017

Opublikowano 2017-05-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Konkurs poetycki, organizowany pod hasłem „Twego nurtu potęga”, ma zachęcić twórców do podjęcia motywu akwatycznego oraz podkreślić znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz, który nie był nagradzany w innych konkursach ani publikowany w wydawnictwach zwartych, czasopismach, e-bookach i na stronach internetowych.

Wiersz wydrukowany w 5 egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Nagrody
I nagroda – 750 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 400 zł
trzy równorzędne wyróżnienia po 200 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-31