Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Ekfrazę do wybranej pracy Tadeusza Kulisiewicza

Opublikowano 2019-05-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do twórców między 16 a 35 rokiem życia.

Opis
Na konkurs należy przesłać wiersz – ekfrazę do wybranej pracy Tadeusza Kulisiewicza. Przy wierszu należy dopisać tytuł pracy artysty, która była inspiracją.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-31