Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie o Płocku

Opublikowano 2022-12-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych. Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 12 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w Płocku.

Płock był i jest miastem ludzi niezwykłych, podążających za swoimi marzeniami, pasjami, talentami, ale też oddanych bez reszty jakiejś idei, małej i dużej Ojczyźnie, pracy, także tej wolontariackiej. Dziś to miasto „kominów jak minarety”, ale my chcemy wrócić do świata, którego już nie ma, który coraz rzadziej pojawia się we wspomnieniach rodziców i dziadków, bo nie ma już świadków wydarzeń sprzed wieków i lat. Czekamy na opowiadania o Płocku osadzone mocno w rzeczywistości historycznej, a cezurą niech będzie rok 1945. 

Objętość tekstu nie może przekraczać trzech stron A4.

Prace należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 15 marca 2023 r.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: niepełnoletni i dorośli. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.
Wybrane przez jury opowiadania zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

Strona konkursu