Ogólnopolski konkurs literacki "Magia Futura"

Opublikowano 2021-05-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Podgórza - Klub Wróblowice w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Przyszłość – jedni twierdzą, że jej nie będzie, inni widzą ją w wersji apokaliptycznej, pozostali mówią o odnowie – zmianie świadomości i wrażliwości człowieka, dzięki którym nareszcie mądrze zaczniemy koegzystować z innymi gatunkami, z samą planetą i jej zasobami. Czy zaawansowana technologia pomoże nam w wyzwaniach jutra: zmianami klimatycznymi, wymieraniem gatunków, epidemiami itd.? Czy uchroni nas przed konsekwencjami naszych działań, proponując rozwiązania i wynalazki, o których jeszcze nam się nie śniło? A może sztuczna inteligencja, bioniczne protezy, genetyka, stanowią zagrożenie dla świata biosu? Jak będzie wyglądało życie na Ziemi – jutro, za kilka dekad, setek lat...? Podzielcie się z nami swoją wizją przyszłości.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o objętości do 5 stron.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Opowiadania należy przesyłać pocztą.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „Młodzież” i „Dorośli”.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 lipca 2021 r. (data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu