Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

Opublikowano 2018-07-20

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu oraz Urząd Miasta Zawiercie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw 3-5 wierszy lub prozę o objętości do 7 stron znormalizowanego maszynopisu (15.000 znaków).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: poezji i prozy. Zwycięzcy otrzymają po 1000 zł, autorzy prac wyróżnionych po 500 zł. Przewidziane są również nagrody książkowe.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31
Strona konkursu www.mok.pl/aktualnosci/274