Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej za rok 2019

Opublikowano 2020-03-13

Opis

Organizator 
Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej została powołana do życia przez Polskie Stowarzyszenie Haiku.

Opis 
Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:

• kategoria I – haiku opublikowane w języku polskim,
• kategoria II – haiku opublikowane w języku angielskim.

Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości.

Można zgłaszać haiku:
a) opublikowane drukiem lub w formie elektronicznej,
b) opublikowane na stronach magazynów internetowych, z wyłączeniem publikacji na blogach i w mediach społecznościowych,
c) nagrodzone lub wyróżnione w konkursach krajowych i zagranicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Nagrody
Nagroda zostanie przyznana w obu kategoriach. Każdy ze zwycięzców otrzyma 5.000 zł brutto, list gratulacyjny oraz statuetkę.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2020 r.

Strona konkursu