Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło"

Opublikowano 2019-04-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Uczestnicy
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Adresowany jest do osób pełnoletnich. 

Opis

Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej związanej z pojmowaniem wolności oraz odpowiedzialności za naszą wolność indywidualną i zbiorową. Do refleksji nad patriotyzmem, polskością i uniwersalizmem, wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, odkrywanie siebie samego dla siebie – to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei konkursu. Mile widziane będą wiersze inspirowane nazwą konkursu „Źródło” i jego mottem: 

Można być w kropli wody
światów odkrywcą

można
wędrując dookoła świata
przeoczyć wszystko
/Józef Baran, Światy/

Prace konkursowe oceni jury w składzie:
Józef Baran – poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),
prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala – literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Wiersze wydrukowane w 5 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda – 3.500 zł
• II nagroda – 2.500 zł
• III nagroda – 1.500 zł
• 5 wyróżnień po 600 zł
• nagroda specjalna za utwór związany z regionem Małopolski
• 10 wyróżnień honorowych – druk w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowymTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-06-24