Konkurs poetycki „O Złotą Nutę I. Reimanna”

Opublikowano 2022-03-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Krosnowic.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać wiersze inspirowane muzyką.

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnię poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu.
Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności muzyką Ignaza Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 6 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• I miejsce – 500 zł
• II miejsce – 400 zł
• III miejsce – 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu).

Regulamin konkursu