Konkurs poetycki im. Klemensa Janickiego

Opublikowano 2019-02-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób w wieku do 35 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy własnego autorstwa o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych (40-60 stron). Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani w almanachach. 

Zestaw wierszy można przesłać mailem lub pocztą.

Nagroda
Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-20