Konkurs poetycki im. Klemensa Janickiego

Opublikowano 2017-01-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 35 lat.

Opis
Do konkursu można zgłosić zestaw oryginalnych wierszy własnego autorstwa o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych /40-60 str./. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani w almanachach. 

Zestaw wierszy można przesłać emailem lub pocztą.

Nagroda
Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-15