„O Złoty Syfon Szerfera” konkurs na zbiór wierszy

Opublikowano 2022-07-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw zawierający nie więcej niż 45 utworów poetyckich. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w drukach zwartych ani nagradzane w konkursach na tomik wierszy.

Prace należy przesłać w formie wydruku oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym. 

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową. Nagrodzony zestaw wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu