Konkurs na sztukę teatralną „Demokracja. Nie tylko dla dorosłych”

Opublikowano 2017-03-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku oraz Fundacja MiastoKreacja w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Pracą konkursową jest sztuka teatralna dla dzieci lub młodzieży, poruszająca temat wartości demokratycznych. 

Przywykliśmy sądzić, że wartości demokratyczne, przyjęte i uznane podstawowe zasady aksjologiczne – wolność, równość, sprawiedliwość, pluralizm, tolerancja, praworządność oraz szacunek dla praw obywatelskich – na których oparte jest demokratyczne sprawowanie władzy, są nie tylko powszechnie znane w naszym kręgu kulturowym, ale także praktykowane. Obecne przemiany świata, gdzie coraz częściej odchodzi się od owych podstawowych wartości, skłaniają nas do podjęcia działań skierowanych do najmłodszych obywateli naszego społeczeństwa, które nie tylko pozwolą im na uświadomienie i zweryfikowanie swojego rozumienia demokracji, ale staną się swoistym laboratorium, które wyzwoli nową energię w budowaniu świadomego, aktywnego obywatela.
W przekonaniu, że to teatr jako miejsce spotkania i budowania wspólnoty jest najznakomitszym polem dialogu, postanowiliśmy zainspirować twórców do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest stworzenie opowieści scenicznej o wartościach, jakie tkwią w demokracji. 

Autor musi określić grupę wiekową odbiorców, do których kieruje swoją sztukę (od 6 do 18 lat).

Objętość tekstu nie może przekraczać 60 stron maszynopisu.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 20.000 zł.