Advertisement

Advertisement

Konkurs na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne

Opis

7.03.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miasto Wrocław oraz Wydawnictwo EMG.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłosić opowiadanie albo szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 27.000 znaków ze spacjami.
Szkic opowiadania może liczyć od 3.600 do 9.000 znaków ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagroda
Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w warsztatach literackich organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2023. Warsztaty poprowadzą: Julia Łapińska, Mariusz Czubaj i Maciej Siembieda.

Do udziału w warsztatach zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 osób.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 3 kwietnia 2023 r.

Strona konkursu