Konkurs literacki „Pokolenie Solidarności”

Opublikowano 2021-03-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

“ Dla uczczenia 41. rocznicy powołania NSZZ „Solidarność” i w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Instytut Literatury organizuje konkurs literacki Pokolenie Solidarności.

Prace nadesłane na konkurs powinny być inspirowane historią, działalnością i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i dotyczyć osób, zdarzeń i wątków składających się na historię i spuściznę Solidarności.

Zgłoszenia są przyjmowane w trzech kategoriach:

Opowiadanie – tekst o objętości do 90 tys. znaków ze spacjami.
Powieść – tekst o objętości nie mniejszej niż 180 tys. znaków ze spacjami.
Non-fiction – dzienniki, wspomnienia, biografie, reportaże.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane drukiem, w internecie lub w innej formie.

Terminy

• Opowiadania można przesyłać do 30 września 2021 r.

• Powieści można przesyłać do 31 sierpnia 2022 r.

• W kategorii „Non-fiction” prace można zgłaszać do 30 września 2021 r. (I nabór) oraz do 31 sierpnia 2022 r. (II nabór).

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lipca 2021 r.

Nagrody
Nagrodami w konkursie są honoraria autorskie oraz opublikowanie zwycięskich prac nakładem Instytutu Literatury – w formie książki, antologii pokonkursowej, w kwartalniku „Nowy Napis” lub na portalu nowynapis.eu.

Pula nagród:
• w kategorii „Opowiadanie” – 50.000 zł
• w kategorii „Powieść” – 100.000 zł
• w kategorii „Non fiction” – 50.000 zł

Strona konkursu