Konkurs literacki dla studentów i doktorantów

Opublikowano 2022-07-14

Opis

Organizatorzy
Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy XVII edycji Dni Jana Pawła II. Biuro organizacyjne mieści się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i doktorantów.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w ramach Dni Jana Pawła II. 

Tegoroczny temat to „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”.

Prace można zgłaszać w dwóch  kategoriach:

Esej – analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II; twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej;

Utwór poetycki – tekst inspirowany dziełami, myślą lub osobą Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz przesłaniem jego nauczania.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody

• Esej

I miejsce: 3.000 zł
II miejsce: 2.000 zł
III miejsce: 1.000 zł

• Utwór poetycki

I miejsce: 2.000 zł
II miejsce: 1.500 zł
III miejsce: 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu