IX Ogólnopolski Konkurs Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki „Świat niedopowiedziany”

Opublikowano 2017-06-26

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Regionalne w Brzezinach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż dwie książki poetyckie.

Opis
Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952–2006). Mottem konkursu jest fragment jego liryku „Poszarzało spochmurniało rozpadło się” z tomu „Sen konieczny”:

Poszarzało spochmurniało rozpadło się
boli oddycha wycieka oczami
nasze życie przyciśnięte do muru podróżuje
ocierane siatkami biurami kontrolami

Prace konkursowe – 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła „Świat niedopowiedziany” i tegorocznego motta konkursu – należy sporządzić w 4 egzemplarzach (maszynopisu, wydruku) i przesyłać do 6 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Muzeum Regionalnego w Brzezinach (szczegóły w regulaminie).

Utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-06