IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

Opublikowano 2020-05-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 15 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 1.000 zł
• II miejsce – 700 zł
• III miejsce – 300 zł
• cztery wyróżnienia po 150 zł
• nagrody książkowe
• nagroda w wysokości 200 zł dla autora z gminy Sieroszewice

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2020 r.

Strona konkursu