IX Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ

Opublikowano 2019-11-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Opis
Nagrodę otrzyma autor najlepszej książki poetyckiej wydanej drukiem w Polsce w 2019 roku (wyłącznie pierwsze wydanie).

„Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ” jest przyznawana za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym. Nazwa i patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać.

Zgłoszenia mogą przesyłać osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie).

Książki oceni jury w składzie: prof. Anna Legeżyńska , Antoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj, Marek Zagańczyk.

Nagrody:

– w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20.000 zł;

– w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: 5.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-15
Strona konkursu www.orfeusz-nagroda.pl/