IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Opublikowano 2018-02-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy. Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego.

Zestaw wierszy należy oznaczyć godłem i przesłać mailem. Dane autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy) należy przesłać pocztą. Koperta musi być oznaczona tym samym godłem co wiersze. Szczegóły w regulaminie.

Nagrody
• I miejsce: 900 zł
• II miejsce: 400 zł
• III miejsce: 200 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-30