III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry”

Opublikowano 2022-07-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów na Mazowszu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-21 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesłać maksymalnie 5 wierszy o dowolnej tematyce. Do zestawu można dołączyć wiersz o Ciechanowie i/lub wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody

• I miejsce – 700 zł
• II miejsce – 600 zł
• III miejsce – 500 zł
• 2 wyróżnienia po 200 zł
• 2 nagrody specjalne po 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 września 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu