III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wielorzecze”

Opublikowano 2019-05-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 15 lat.

Opis 
Konkurs jest organizowany w ramach VII Festiwalu Literatury „Wielorzecze”. Festiwal odbędzie się w Elblągu w dniach 19-22 września 2019.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane i wyróżniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach: młodzież (15-19 lat), dorośli oraz poeci regionu (autorzy z Warmii, Żuław, Powiśla). W jury zasiądą: Karol Maliszewski, Beata Patrycja Klary, Anna Nawrocka. 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-06-30