II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”

Opublikowano 2018-12-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja czAR(T) Krzywogońca.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłosić projekt niepublikowanej książki poetyckiej. Tematyka utworów powinna pośrednio lub bezpośrednio nawiązywać do przyrody.

Propozycję książki należy przesłać w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Jury oceni nadesłane propozycje i wybierze 5 finalistów, którzy do 29 maca 2019 dostarczą projekt kompletnego tomiku poetyckiego, z tytułem, opracowaniem graficznym okładki i stronami redakcyjnymi.

Nagrody
• I nagroda:  
- statuetka Złotej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych,
- pobyt w siedzibie fundacji czAR(T) Krzywogońca – zwycięzca będzie pracował pod opieką tutora nad redakcją i przygotowaniem do druku tomiku poetyckiego,
- udział w wieczorach autorskich,
- druk tomiku poetyckiego w nakładzie 200 egzemplarzy, z czego 150 otrzyma autor.

• II nagroda: statuetka Srebrnej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

• III nagroda: statuetka Brązowej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2019, który obędzie się 18 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji w Krzywogońcu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-28