II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY"

Opublikowano 2018-11-29

Opis

Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie oraz Stowarzyszenie Salon Literacki. Wsparcia udziela Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zestaw trzech niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy.

Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich kresów i pogranicza wschodniego.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką kresów i pogranicza wschodniego.