II Ogólnopolski Konkurs Haiku „Wiśnie i Wierzby”

Opublikowano 2018-04-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Haiku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu od 1 do 3 haiku w języku polskim. Temat dowolny.

Styl:
- trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym,
- jedno kigo (odniesienie do dowolnej pory roku),
- bez nadawania tytułów i stosowania rymów.

• Haiku nie są myślami intelektualnymi. Haiku to zaledwie szkic, to sztuka niedopowiedzenia – mniej znaczy zawsze lepiej, jeśli chodzi o wybór słów, a język powinien być prosty i bezpośredni.
• Haiku powinny być pisane w czasie teraźniejszym.
• Haiku to obraz rzeczywistości i dobrze gdy czytelnik może zobaczyć nie tylko obraz ale i usłyszeć dźwięki, poczuć smak, dotyk, przypomnieć sobie zapach.
• Haiku nie uogólnia ani nie wyjaśnia. Unika się opisów emocji – zamiast tego obraz lub moment w czasie jest przedstawiany w sposób, który wywołuje tę emocję u czytelnika.
• 17-sylabowa forma 5-7-5 jest tradycyjna, ale nadmierne skupianie się na liczeniu sylab może prowadzić do użycia niepotrzebnych słów, które czynią haiku przeładowanym lub brzmiącym sztucznie.
• Pamiętajmy – haiku bezpośrednio doświadczone w jednej chwili prawie zawsze są najświeższe i najlepsze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-03