I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zawierszujmy Bielsko”

Opublikowano 2020-05-08

Opis

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Inicjatywę Artystyczną Zawierszujmy Bielsko oraz Dom Kultury Stare Bielsko.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy. Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 800 zł
• III miejsce: 600 zł
• dwa wyróżnienia po 300 zł
• nagroda specjalna im. Józefa Argasińskiego: 500 zł oraz statuetka. Nagrodę otrzyma uczestnik, który ma nie więcej niż 26 lat i jest związany z regionem Podbeskidzia i miastem Bielsko-Biała (urodził się tutaj, mieszka tutaj lub się uczy).
• nagroda dodatkowa: udział w warsztatach poetyckich

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu).

Regulamin
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać tutaj.