I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”

Opublikowano 2017-12-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja czAR(T) Krzywogońca.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora projektu dotychczas niepublikowanej książki poetyckiej. Tematyka książki powinna pośrednio lub bezpośrednio nawiązywać do przyrody.

Projekt książki należy przesłać w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Jury oceni nadesłane propozycje i wybierze 5 finalistów, którzy do 30 maca 2018 dostarczą projekt kompletnego tomiku poetyckiego, z tytułem, opracowaniem graficznym okładki i stronami redakcyjnymi.

Nagrody
I nagroda:  
- statuetka Złotej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych,
- pobyt w siedzibie fundacji czAR(T) Krzywogońca – zwycięzca będzie pracował pod opieką tutora nad redakcją i przygotowaniem do druku tomiku poetyckiego,
- druk tomiku poetyckiego,
- udział w promocyjnych wieczorach autorskich,
- druk tomiku poetyckiego w nakładzie 200 egzemplarzy, z czego 150 otrzymuje autor.

II nagroda: statuetka Srebrnej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

III nagroda: statuetka Brązowej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2018, który obędzie się 19 maja 2018 roku w siedzibie Fundacji w Krzywogońcu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28
Strona konkursu cz-art.org/pl/aktualnosci/