9. konkurs na zbór wierszy im. Scherfera von Scherfersteina „O Syfon Scherfera”

Opublikowano 2017-06-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesłać maksymalnie 45 utworów poetyckich. Objętość zestawu nie może przekraczać 54 stron, nie licząc spisu treści i strony tytułowej.

Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły  w regulaminie)

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-15