52. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Opublikowano 2021-06-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Świdwiński Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata. Ponadto co roku będzie ogłaszany temat edycji. W roku 2021 jest to temat: „On-line – świat w sieci”, dla kategorii reportaż. W kategorii poezja nie ma wymogu trzymania się tegorocznego hasła przewodniego.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• Poezja – należy przesłać od 3 do 5 wierszy;
• Reportaż – tekst o objętości do 10 stron.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody

• Poezja

Nagroda główna: 1.500 zł
Nagroda II stopnia: 1.000 zł
Nagroda III stopnia: 500 zł
Nagroda publiczności: 500 zł
Wyróżnienie: 250 zł

• Reportaż

Nagroda główna: 1.500 zł
Nagroda II stopnia: 1.000 zł
Nagroda III stopnia: 500 zł
Nagroda publiczności: 500 zł
Wyróżnienie: 250 zł

Warunkiem otrzymania nagrody jest udział autora w imprezie finałowej w Świdwińskim Ośrodku Kultury.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 10 sierpnia 2021 r.

Strona konkursu