47. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Opublikowano 2018-11-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do pisarzy amatorów.

Opis
Każdy autor może przesłać na konkurs zestaw 3-5 wierszy oraz prozę (legendę, podanie, anegdotę, bajkę, przekaz etnograficzny).

Konkurs literacki organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych od 1972 roku, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi, jest adresowany do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki. Tematyka utworów powinna korespondować z życiem wsi, a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór nawiązujący do obchodów jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31