12. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Opublikowano 2018-10-23

Opis

Organizator
Nagroda fundowana jest przez prezydenta Gdyni. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2018 r. Zgłoszenia dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona.

Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać wraz z wersją elektroniczną na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż dwa utwory jednego autora.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania/szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31