11. edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Opublikowano 2019-11-25

Opis

Organizator
Organizatorem i fundatorem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego jest m. st. Warszawa.

Opis
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę reporterską. Do 11. edycji konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce w 2019 roku.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy, autorzy i tłumacze książek.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Biura Kultury m. st. Warszawy (szczegóły w regulaminie). Wydawcy muszą dołączyć 6 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Nagroda
Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za reportaż roku oraz za najlepszy przekład reportażu.

Autor najlepszego reportażu otrzyma 100.000 zł, autor najlepszego przekładu – 20.000 zł.

Nagrody pieniężne otrzymają również finaliści: 5.000 zł – autorzy reportaży, 2.000 zł – autorzy przekładów.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-15