XXXI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2021

Opublikowano 2021-10-06

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne. 

Tematyka zdjęć zgłaszanych do konkursu może być dowolna.

Maksymalny format zdjęć: 70 x 100 cm. Minimalna długość krótszego boku: 20 cm.

Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Żarskiego Domu Kultury.

Nagrody
• Grand Prix – 2.100 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
• I nagroda – 1.200 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
• II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
• III nagroda – 600 zł
• trzy wyróżnienia po 200 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu