XXIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej

Opublikowano 2021-04-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci, którzy nie ukończyli 28 lat.

Opis

OKFS, czyli Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej to konkurs skierowany do wszystkich studentów oraz doktorantów uczelni państwowych i prywatnych interesujących się fotografią, którzy nie ukończyli 28 roku życia. Organizowany on jest od 1998 r., a w tym roku przypada już jego XXIII edycja. Konkursowi towarzyszą wystawy nadesłanych prac, cykle warsztatów, projekcji i wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów.

Tematem tegorocznej edycji jest „Zachwyt”.

 Kategorie konkursowe:

• Portret
• Reportaż
• Krajobraz
• Zdjęcie wykonane smartfonem

Zdjęcia należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 maja 2021 r.

Nagrody
W konkursie można wygrać rok darmowej nauki w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej, nagrody pieniężne, aparaty Instax mini 11 oraz inne nagrody wymienione w regulaminie.

Strona konkursu