XXI Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej

Opublikowano 2020-01-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać zdjęcia o tematyce górskiej.

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek (min. 24 x 30 cm, maks. 100 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku.

Opłata za udział w konkursie wynosi wynosi 40 zł.

Każdy uczestnik może zgłosić 10 prac.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł
• I nagroda: 2.500 zł
• II nagroda: 1.500 zł
• III nagroda 1.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2020 r.

Strona konkursu