XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Małe i Duże Mikro Podróże”

Opublikowano 2020-05-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

Opis

Każdy, kto kocha fotografię i zabiera ze sobą aparat na mniej lub bardziej odległe wyprawy, ma szansę zaprezentować swoje prace.  Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Jeśli, ze względu na panujące warunki, dalekie podróże okażą się niemożliwe, podróże mogą mieć wymiar mikro.

Każdy uczestnik może przesłać trzy zdjęcia, które nie były nagradzane w innych konkursach.

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap – uczestnicy przesyłają zdjęcia mailem (uwaga: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą).
II etap – zdjęcia zakwalifikowane do drugiego etapu należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym. 

Nagrody
• I miejsce – 1.000 zł
• II miejsce – 700 zł
• III miejsce – 500 zł
• wyróżnienie: 300 zł

Termin
Zdjęcia można przesyłać od 1 lipca do 4 września 2020 r.

Strona konkursu