XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kreatywne Zabrze”

Opublikowano 2022-02-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

W tym roku tematem konkursu jest „Sto”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• Miasto Zabrze – zdjęcia wykonane w Zabrzu;
• Open – zdjęcia wykonane w dowolnym miejscu.

Zdjęcia można przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Termin
Konkurs trwa do 14 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu