XIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”

Opublikowano 2022-10-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Kochać człowieka to... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy. 

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs nie więcej niż 4 prace. Zestaw wielozdjęciowy (do 10 fotografii) będzie traktowany jako jedna praca. 

Zdjęcia należy dostarczyć na papierze (zalecany format to 30 x 40 cm) oraz w wersji elektronicznej.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe i rzeczowe.

Termin
Prace należy dostarczyć do 28 lutego 2023 r.

Strona konkursu