XII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

Opublikowano 2019-10-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest DZIECKO.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.

Nagrody
Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają medale Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, medale Fotoklubu RP oraz nagrody pieniężne.