XI Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

Opublikowano 2017-10-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest DZIECKO.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Nagrody
Autorzy najlepszych  zdjęć  otrzymają medale i wyróżnienia FIAP, pamiątkowe plakiety,  dyplomy, nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz nagrody specjalne, a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani  do wystawy pamiątkowe dyplomy i katalog.