„Wystaw się w Krośnie!” grantowy konkurs fotograficzny

Opublikowano 2019-05-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs fotograficzny „Wystaw się w Krośnie!” jest organizowany w ramach Festiwalu Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy. Festiwal odbędzie się w dniach 5-7 września w Krośnie na Podkarpaciu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników fotografowania – amatorów oraz profesjonalistów. Aby wziąć udział w akcji, należy wysłać zgłoszenie zawierające opis proponowanej wystawy oraz pliki graficzne ze zdjęciami, które miałyby ją tworzyć (minimum 10). W tym roku organizatorzy konkursu chcą również zwrócić jeszcze większą uwagę na motto, pochodzące od sentencji patrona 12. edycji Festiwalu Nocne Teatralia Strachy. Dlatego tematyka nadesłanych projektów powinna bezpośrednio lub pośrednio odwoływać się do słów Stanisława Moniuszki, które brzmią: „Ja nic nowego nie tworzę, wędruję...”.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). 

Nagroda
Jury oceni nadesłane zdjęcia i wybierze trzech zwycięzców. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawach towarzyszących Festiwalowi Nocne Teatralia Strachy. Każdy ze zwycięzców otrzyma grant w wysokości 1.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-07-05