„Wystaw się w CSW” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-12-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Wystaw się w CSW to wydarzenie, które ma na celu stworzenie niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania własnej twórczości szerszej publiczności. To także inicjatywa, która ma dać uczestnikom możliwość dzielenia się swoją pasją, zachęcić ich do dalszego rozwijania artystycznych zainteresowań oraz stworzyć okazję spotkania się z osobami o podobnych zamiłowaniach. Komisja konkursowa wybierze zestaw najciekawszych fotografii, które zawisną w przestrzeni CSW.

Tematyka zdjęć zgłaszanych do konkursu może być dowolna.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 6 fotografii. 

Prace należy przesyłać mailem (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 21 stycznia 2021 r.  

Nagroda
Nagrodą jest prezentacja wybranych fotografii na wystawie pokonkursowej w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania Nagrody Dyrektora w postaci propozycji zorganizowania wystawy indywidualnej.

Strona konkursu