VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny KREAtywna kulTURA

Opublikowano 2020-02-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
W tym roku zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• Filmowe inspiracje – fotograficzny obraz zainspirowany filmem, sceną, aktorem.

• Ścieżki fotografii – jakie ścieżki otworzyły się dla Ciebie dzięki fotografii; ludzie, miejsca, doświadczenia, których nie miałbyś okazji poznać, gdybyś nie fotografował.

W każdej kategorii można zgłosić dwa zdjęcia.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Nagrody
• Kategoria „Filmowe inspiracje"
I miejsce 700 zł
II miejsce 500 zł
III miejsce 300 zł

• Kategoria „Ścieżki fotografii”
I miejsce 700 zł
II miejsce 500 zł
III miejsce 300 zł

Termin
Prace można przesyłać do 10 maja 2020 r.

Strona konkursu