„Przebudzenie wiosny” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-03-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Opis
Tematem konkursu jest „Przebudzenie wiosny”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Udział w konkursie jest płatny. Opłata zgłoszenie jednego zdjęcia wynosi 10 zł.

Nagrody
Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich” oraz „dorośli”.

Przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł oraz nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 24 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu