IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Henryka Rogozińskiego „Taki Pejzaż”

Opublikowano 2020-11-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej „Pryzmat”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Przedmiotem konkursu jest fotografia krajobrazowa.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia. 

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane.

Zdjęcia zapisane na płycie CD lub DVD należy przesłać na adres Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2021 r.

Nagrody
• I miejsce: 800 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 300 zł

Strona konkursu