Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2017

Opublikowano 2017-06-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia ukazujące przyrodę Polski: rośliny, zwierzęta, ciekawe przyrodniczo miejsca.

Zdjęcia muszą być kolorowe.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

Nagrody
Laureaci sami wybierają nagrody dysponując następującymi kwotami:
700 zł – I miejsce,
650 zł – II miejsce,
600 zł – III miejsce.