Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”

Opublikowano 2018-09-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Bieszczadzki Park Narodowy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

Opis
Na konkurs można przesyłać zdjęcia przyrodnicze i krajobrazowe, ukazujące piękno Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek o wymiarach nie mniejszych niż 15 x 21 cm oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.

Prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach.

Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe: sprzęt fotograficzny, lornetki oraz książki o tematyce przyrodniczej i fotograficznej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-15