Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Perły polskiej przyrody”

Opublikowano 2017-08-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

Opis
Uczestnicy konkursu fotograficznego „Perły polskiej przyrody” mogą zgłaszać zdjęcia w pięciu kategoriach tematycznych:
• Grzyby
• Rośliny
• Owady
• Ptaki
• Ssaki
• Krajobrazy
W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Wymagania:
- wielkość pliku nie mniejsza niż 8 mln pikseli,
- proporcja boków 3:2,
- orientacja pozioma,
- format JPG bez kompresji lub TIF.

Prace zapisane na płytach CD lub DVD należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-15