Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Perły polskiej przyrody”

Opublikowano 2022-09-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest przyroda Polski

Zdjęcia można zgłaszać w sześciu kategoriach tematycznych:
• Grzyby
• Rośliny
• Ptaki
• Ssaki
• Inne zwierzęta
• Krajobrazy

Na konkurs nie należy przesyłać zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe, zwierzęta sfotografowane w zoo czy innej hodowli, albo rośliny lub grzyby w warunkach uprawy. 

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Prace zapisane na płytach CD lub DVD należy przesyłać pocztą. 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają karty upominowe oraz dyplomy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 14 października 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj
Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.